Vi har flyttet…

Hei,

Du ser sannsynligvis denne fordi du enten har fulgt en link hit eller kjente til “Varehuset for Reise” fra tidligere.

Det er vi veldig glade for og vil gjerne ønske deg velkommen på en ordentlig måte.

Derfor denne meldingen om at “Varehuset for Reise” er slått sammen med mange andre “Varehuset for …” til “Varehuset Norge“.

Her finner du alle de “gamle Varehuset for …” under et tak – www.varehusetnorge.no, og det er inndelt i menyen omtrent som våre tidligere butikker for å gjøre det enkelt å finne frem.  Dette har også gjort det billigere for oss – og billigere for dere, så vi har justert prisalgoritmen noe så også dere som kunder skal få stor glede av sammenslåingen.

Så velkommen skal du være – til “Varehuset Norge – alt på et sted“.

Hilsen
Team Varehuset Norge